Odbor sociálnych vecí

PhDr. Marica Šiková

Riaditeľka odboru
Tel. č.: 02/4826 4208
E-mail: marica.sikova@region-bsk.sk

Dominika Knotková

Sekretariát Odboru sociálnych vecí
Tel. č.: 02/4826 4900
E-mail: dominika.knotkova@region-bsk.sk .

Oddelenie sociálnej pomoci

PhDr. Jana Matulová

Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02/4826 4140
E-mail: jana.matulova@region-bsk.sk

Mgr. Monika Kakalíková

Referentka
Tel. č.: 02/48 264 118
E-mail: monika.kakalikova@region-bsk.sk

Mgr. Marcela Štompfová

Referentka
Tel. č.: 02/48 264 117
E-mail: marcela.stompfova@region-bsk.sk

PhDr. Mária Košútová

Referentka
Tel. č.: 02/48 264 109
E-mail: maria.kosutova@region-bsk.sk

Mgr. Daniela Pechová

Referentka
Tel. č.: 02/48 264 146
E-mail: daniela.pechova@region-bsk.sk

Lívia Žudelová

Referentka
Tel. č.: 02/48 264 625
E-mail: livia.zudelova@region-bsk.sk

Oddelenie posudkových činností

Mgr. Anna Balážiová

Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4416
E-mail: anna.balaziova@region-bsk.sk

Ing. Mgr. Xénia Pálová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4276
E-mail: xenia.palova@region-bsk.sk

Mgr. Mária Tomkovičová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4321
E-mail: maria.tomkovicova@region-bsk.sk

Bc. Petra Elznic

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4417
E-mail: petra.elznic@region-bsk.sk

Oddelenie registrácie a financovania sociálnych služieb

PhDr. Júlia Haviarová

Vedúca oddelenia
Tel. č.: 02/ 4826 4911
E-mail: julia.haviarova@region-bsk.sk

Mgr. Katarína Valentinová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4910
E-mail: katarina.valentinova@region-bsk.sk

Mgr. Milada Barčíková

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4322
E-mail: milada.barcikova@region-bsk.sk

PhDr. Linda Majdánová

Referentka
Tel. č.: 02/ 4826 4339
E-mail: linda.majdanova@region-bsk.sk

Vyberte si odbor