Koronavírus: Polícia zistila za týždeň takmer 6 000 priestupkov

1438

Na základe vyhláseného núdzového stavu a aktuálnej epidemiologickej situácie Polícia Slovenskej republiky vykonáva prísnejšie kontroly opatrení a intenzívne sa zameriava na odhaľovanie ich nedodržiavania. Počas jedného týždňa policajti skontrolovali takmer 97 000 osôb.

Ako dopadli kontroly od 8. do 14. marca?

  • 167 prípadov porušenia lekárom stanovenej karantény
  • 10 prípadov porušenia zákazu otvorenia prevádzok
  • 1 728 prípadov porušenia povinnosti nosenia rúšok
  • 4 070 prípadov porušenia zákazu vychádzania

Spolu priestupky a delikty: 5 975

  • Napomenutím bolo vybavených 412 prípadov.
  • Uložených bolo 4 831 pokút za viac 200 000 ako eur.
  • Postúpených bolo 402 prípadov.
  • V riešení je 330 prípadov.

Počas zvýšeného výkonu kontrol polícia využíva všetky dostupné sily a prostriedky Policajného zboru vrátane policajtov v civile. Polícia úzko spolupracuje aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a na ich požiadanie im poskytuje potrebnú súčinnosť.

Naďalej prebiehajú aj intenzívne kontroly na vnútorných hraniciach. Na hraničných priechodoch vykonáva polícia kontroly dodržiavania karanténnych opatrení (registrácia a test) v zmysle platnej vyhlášky.

Počas 10. týždňa tohto roka bolo do služby velených takmer 18 000 policajtov v rámci bežného aj zvýšeného výkonu služby. Okrem mimoriadnych opatrení v uliciach aj na hraniciach dohliadali tiež na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, verejný poriadok, pátrali po nezvestných osobách a chránili životy a zdravie.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR