Modernizácia trakčnej infraštruktúry na Dolné Hony je hotová

274
Krajšie ulice aj stabilnejšie napájanie trolejbusových tratí. Modernizácia trakčnej infraštruktúry na Dolné Hony je hotová
Krajšie ulice aj stabilnejšie napájanie trolejbusových tratí. Modernizácia trakčnej infraštruktúry na Dolné Hony je hotová

Dopravný podnik Bratislava uplynulý týždeň úspešne dokončil výmenu podzemných napájacích trakčných káblov a výmenu technológií štyroch meniarní, ktoré napájajú trolejové siete. Výmena technológie meniarní zabezpečí spoľahlivú prevádzku nových veľkokapacitných vozidiel s vyššími energetickými nárokmi.

Počas intenzívnych piatich mesiacov prác sme v dotknutých úsekoch zrealizovali pätnásť kilometrov výkopu a vymenili desiatky kilometrov trakčných napájacích káblov. V miestach, ktoré viedli cez chodník sme po ukončení prác položili nový chodník na celú šírku, napriek tomu, že sme rozkopali iba jeho časť. Spolu s novými antracitovými nátermi na stĺpoch trakčného vedenia sme takto prispeli k estetickejšiemu prostrediu v okolí našej stavby. Zaujímavosťou je kilometrový úsek popri Mierovej ulici v Prievoze, kde sme vďaka kolektoru nemuseli robiť výkop. Na tomto úseku sú naše trakčné napájacie káble uložené v združenom kolektore a ich výmenu sme tak vedeli zrealizovať bez zásahu do okolitého prostredia. 

„Eurofondový projekt, ktorý sa dnes uzatvára, nie je na prvý pohľad atraktívny. Je však veľmi dôležitý z hľadiska prevádzky, pretože systémovo vylepšil kapacitu trolejbusových a električkových tratí. Vďaka tomu budú električky a trolejbusy, teda vozidlá na elektrický pohon, v hlavnom meste jazdiť spoľahlivejšie. Na tento projekt sme vyčlenili viac ako 20 mil. eur z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra,“ uviedla štátna tajomníčka ministerstva dopravy Denisa Žiláková.

Dôležitou súčasťou našej trolejovej siete sú meniarne, ktoré zabezpečujú jej napájanie. V celej našej sieti momentálne využívame sedemnásť meniarní a v štyroch (Dolné hony, Račianska, Krasňany, Záhumenice) sme vymenili kritické komponenty ako sú trakčné transformátory, usmerňovače či nadprúdové ochrany za spoľahlivejšie a modernejšie. Väčšinu prác sme mohli zrealizovať pri krátkodobých napäťových výlukách, pri meniarni Krasňany sme však zvolili unikátne riešenie. Aby sme predišli týždňovej výluke električiek v Rači, využili sme tzv. prenosnú meniareň, ktorá dočasne napájala trolejovú sieť. Takúto prenosnú meniareň plánujeme využívať v prípade potreby aj v budúcnosti.

„Moderná MHD pozostáva nielen z nových vozidiel, ale aj modernej a spoľahlivej infraštruktúry. Veľmi ma preto teší, že podmienky pre našich cestujúcich, našich vodičov a v konečnom dôsledku pre všetkých Bratislavčanov neustále zlepšujeme. Kvalitná MHD musí byť spoľahlivá, čo potvrdzujeme okrem iného aj touto modernizáciou trakčných napájacích káblov a meniarní. Spolu s rekonštrukciou Vajnorskej radiály nám končia dva veľké infraštruktúrne projekty, ktoré ukazujú budúcnosť dopravnej infraštruktúry v Bratislave. Chcem sa poďakovať všetkým kolegom, ktorí sa pričinili o to, že sme oba tieto projekty zvládli na špičkovej úrovni a v rekordnom čase a že sme dokázali minimalizovať obmedzenia pre cestujúcich. Ide o ďalšie efektívne čerpanie eurofondov založené na úspešnej spolupráci s Ministerstvom dopravy SR. Verím, že aj do budúcna sa nám takto podarí zrealizovať ďalšie pripravené projekty,“ povedal Martin Rybanský, predseda predstavenstva DPB. 

Súčasťou projektu „Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave“ sú aj modernizácie električkových tratí Detvianska – Záhumenice a Americké námestie, ktoré sme zrealizovali v minulosti. Projekt bol financovaný z Kohézneho fondu prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.