Sviatok svätého Cyrila a Metoda: Príbeh hradu Devín

3252

Dnes oslavujeme príchod svätcov Cyrila a Metoda. Centrom moci i kultúry počas rozkvetu Veľkomoravskej ríše bola Nitra, avšak významné sídla boli aj na Bratislavskom hrade a na Devíne. Na výlet do čias Slovanov a Avarov vás vezme archeológ doc. Dr. Milan Horňák.

Ak vás zaujíma história kresťanského sviatku:

Príchod vierozvestov Cyrila a Metoda na naše územie je zdrojom nábožnosti, solidarity a slovanskej vzájomnosti nielen pre Slovákov, ale aj Moravanov, Čechov, Bulharov či Macedóncov. Na Slovensku si 5. júla štátnym sviatkom pripomíname kresťanských vierozvestov svätých Cyrila a Metoda.

Deň slovanských vierozvestov Cyrila a Metoda je 5. júla štátnym sviatkom aj v Českej republike. Pod názvom Deň slovanskej písomnosti a kultúry slávia sviatok sv. Cyrila a Metoda 24. mája v Ruskej federácii aj na Ukrajine. Štátnym sviatkom pod názvom Deň Cyrila a Metoda je 24. máj i v Bulharsku. Pápež Ján Pavol II. v decembri 1980 vyhlásil svätých bratov Cyrila a Metoda za spolupatrónov Európy a tento cirkevný sviatok sa slávi 14. februára.

Slávni slovanskí vierozvestcovia, svätí Cyril a Metod, tvoria v dejinách Slovanov a zvlášť Slovákov jednu z najdôležitejších kapitol. Pochádzali zo Solúna, odkiaľ prišli na naše územie, vtedajšiu Veľkú Moravu, kde šírili kresťanstvo, zostavili slovanské písmo – hlaholiku a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty.

Zdroj: Wikipédia