Kto Vám číta? My Vám čítame!

1558

Malokarpatská knižnica v Pezinku číta online pre malé deti, staršie deti, aj tie skoro dospelé. A vlastne aj pre tie úplne dospelé deti.

Čo má robiť knihovníčka bez čitateľov? A čo má robiť čitateľ s preukazom do knižnice bez knižnice?Takmer každý deň k nám do knižnice prišla škola, alebo družina, alebo aj oboje a čítali sme si.

Vyložili sme knihy, ktoré už nefigurujú v knižnom fonde na knižničné okno. Nazvali sme ich Túlavé knihy. Nech sa túlajú. A čo ešte? Ako by sme rady čítali!

Vzali sme telefón a natočili prvé video o zmrzlinovom paláci. Chceli sme, aby to bola knižka talianskeho autora a páčil sa nám aj jej názov Rozprávky po telefóne. Pre dospelých sme získali Ľuba Dobrovodu, ktorý to poňal zodpovedne a šľape od prvého dňa s neuveriteľnou energiou. Neskôr pribúdali ďalší. Všetci bez nároku na honorár. Soboty patria spisovateľom, deň poézie sme oslávili čítaním poézie – poetka Mirka Ábelová načítala rozprávky poetky Sylvie Plathovej, môžete sa tešiť na Pištu Vandala aj na večerníčky Michala Havrana či Júliusa Belana.

Dokonca sme oslovili všetkých známych, ktorí žijú v zahraničí, či by nám neposlali kúsok svojej domoviny. Pridali sa k nám prekladatelia. A tak na našom kanáli môžete počuť rozprávky po anglicky, po taliansky, po francúzsky, po španielsky, a najnovšie aj po maďarsky, nemecky, dokonca po čínsky a po japonsky!

Čítame aj my, knihovníčky. Číta spisovateľka Veronika Šikulová, Katarína Cigánová z detského, Táňa Anestik presvedčila svoju dcéru Oliviu, aby prečítala rozprávku po anglicky, a pridali sa aj knihovníčky, ktoré už v knižnici nepracujú – Veronika Nouzová a Denisa Kováčová. A číta aj Agáta Petrakovičová, etnografka a bábkoherečka, žijúca v Modre a oslovujeme ďalších.

Rozprávky a poviedky online pre dospelých nájdete na YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC_xoNOu7sMqt9Glv-ZWc0dw