Kultúrne inštitúcie dostanú z eurofondov 15 miliónov eur. Žiadať môže aj Bratislavský kraj

976
Župné Divadlo Aréna

Ministerstvo kultúry spustilo jedinečnú výzvu pre kultúrne inštitúcie zriadené vyšším územným celkom, mestom alebo obcou. Zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja je k dispozícii takmer 15 miliónov eur.  

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 10. augusta výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

V rámci výzvy bude možné podporiť napríklad galérie, múzeá, knižnice, divadlá, hudobné inštitúcie, ale aj planetáriá či hvezdárne. Maximálna výška dotácie je 200 tisíc eur a inštitúcie ju môžu použiť na projekty menšieho rozsahu – modernizácia technického a technologického zázemia, prípadne drobné stavebné úpravy týkajúce sa interiérov. Spolufinancovanie bude vo výške 5 %.  

O príspevok môžu žiadať priamo mestá a obce (nad tisíc obyvateľov), ale aj ich rozpočtové alebo príspevkové organizácie. O podporu sa môžu uchádzať aj žiadatelia z Bratislavského kraja.  

Takto prihlásite svoj projekt  

Žiadosti o poskytnutie podpory je možné predkladať do 11. novembra tohto roku. Detailnejšie informácie, ako aj kompletné znenie výzvy nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.