Kultúrne inštitúcie dostanú z eurofondov 15 miliónov eur. Žiadať môže aj Bratislavský kraj

614
Ilustračná foto: Župné Divadlo Aréna

Ministerstvo kultúry spustilo jedinečnú výzvu pre kultúrne inštitúcie zriadené vyšším územným celkom, mestom alebo obcou. Zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja je k dispozícii takmer 15 miliónov eur.  

Ministerstvo kultúry SR vyhlásilo 10. augusta výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) na Podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií

V rámci výzvy bude možné podporiť napríklad galérie, múzeá, knižnice, divadlá, hudobné inštitúcie, ale aj planetáriá či hvezdárne. Maximálna výška dotácie je 200 tisíc eur a inštitúcie ju môžu použiť na projekty menšieho rozsahu – modernizácia technického a technologického zázemia, prípadne drobné stavebné úpravy týkajúce sa interiérov. Spolufinancovanie bude vo výške 5 %.  

O príspevok môžu žiadať priamo mestá a obce (nad tisíc obyvateľov), ale aj ich rozpočtové alebo príspevkové organizácie. O podporu sa môžu uchádzať aj žiadatelia z Bratislavského kraja.  

Takto prihlásite svoj projekt  

Žiadosti o poskytnutie podpory je možné predkladať do 11. novembra tohto roku. Detailnejšie informácie, ako aj kompletné znenie výzvy nájdete na stránke Ministerstva kultúry SR.