Kúpanie na Slnečných jazerách je zakázané

2174

Kúpanie na Slnečných jazerách je možné na vlastnú zodpovednosť. Areál zostáva otvorený, zatiaľ však nemôže fungovať ako kúpalisko so všetkými službami. Opatrenia na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19 však aj tu naďalej platia.

Pre vašu bezpečnosť a bezpečnosť všetkých okolo vás noste rúška a dodržujte odstupy. V areáli Slnečných jazier aj za týchto okolností treba udržiavať čistotu a poriadok.

Zdroj: Senec