Lamač ruší všetky podujatia. Dôvodom je koronavírus

916
Mestská časť Lamač
Mestská časť Lamač

Z dôvodu identifikovanej nákazy koronavírusom SARS-CoV-2 v radoch detí navštevujúcich školské a predškolské zariadenia, pristúpila mestská časť Lamač k zrušeniu podujatí, pri ktorých dochádza ku koncentrácii osôb.

Napriek tomu, že na úseku krízového riadenia nebolo prijaté celoplošné opatrenie v rámci územia, mestská časť odporúča upustiť od konania hromadných podujatí, a to najmä tých, pri ktorých dochádza ku kontaktu detí.

Napriek celkovo sa zlepšujúcim číslam v súvislosti s pandémiou a vo svetle prípadov nákazy koronou detí v Lamači, treba pripomenúť, že je u neočkovaných, zvlášť tých, ktorí majú príznaky infektu, potrebné dodržiavať izolačné a karanténne opatrenia. Mimoriadne u ľudí po príchode zo zahraničia.

Zdroj: Lamač-oficiálna stránka mestskej časti