Lepšie verejné priestory aj v mestských častiach

581

V spolupráci s mestskými časťami boli zvolené priestory, ktoré sa majú revitalizovať. Spoločnou pre väčšinu projektov je obnova zelených plôch, rekonštrukcia chodníkov, zníženie bariérovosti a prispôsobenie funkcie lokálnym potrebám.

Najčastejšie sú medzi projektami vybraté priestory, kadiaľ denne prechádza množstvo ľudí. Ide o často využívané miesta, kde je potrebné obnoviť chodníky a pri väčšine projektov sa bude taktiež investovať do zelene.

  • Aktuálne prebieha participatívny proces, počas ktorého sa zbierajú názory a informácie pre zadanie na obnovu veľmi obľúbenej lokality v Ružinove okolie jazera Rohlík. Online dotazník, ktorého výstupy budú do veľkej miery formovať tento projekt, je cielený najmä na Ružinovčanov a ľudí, ktorí poznajú a pravidelne využívajú okolia jazera. Môžete ho vyplniť do 7. marca http://bit.ly/DotaznikRohlik.
  • V Dúbravke začína projekt na obnovu plochy pred dúbravským Domom služieb. Je naplánovaná celková revitalizácia.
  • V Starom Meste architekti navrhujú obnovu priestoru na Odborárskom námestí. Ide o plochu so zeleňou medzi dvoma frekventovanými ulicami Krížna a Záhradnícka.
  • Verejný priestor na Kazanskej ulici vo Vrakuni, kadiaľ denne prechádzajú ľudia smerujúci k navštevovanému zdravotnému stredisku, bol vybratý s cieľom zjednotiť pevné a zelené plochy, ktoré sú v zanedbanom stave s porušenými povrchmi a vyšľapanými neupravenými chodníkmi.
  • Miestom s vysokou premávkou chodcov a cyklistov je dnes ako parkovisko slúžiaci verejný priestor pri Vozovni Krasňany. Jedným z cieľov projektu je zvýšenie bezpečnosti skvalitnením povrchov, rozšírením chodníkov a vytvorením možnosti bezbariérového pohybu v priestore.
  • V Rači je medzi riešenými projektami revitalizácia parku na Mudrochovej ulici.

Tieto mestské plochy boli vybrané spoločne so zástupcami jednotlivých mestských častí na základe ich dlhodobého významu pre okolie a potenciálu funkčnejšieho využitia.

Na projektoch budú pracovať architekti ateliérov Atrium s.r.o., PLURAL s.r.o., Studený architekti s.r.o., ktorí vzišli z architektonickej súťaže z minulého roka. Zo súťaže vzišlo 6 architektonických tímov, ktoré budú spolupracovať na tvorbe a obnove mestských verejných priestoroch počas najbližších štyroch rokov.

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy www.mib.sk