Ľudia na Slovensku najčastejšie sledujú spravodajstvo v televízii

449

Ľudia na Slovensku najčastejšie sledujú spravodajstvo v televízii (42 percent). Na druhom mieste sú sociálne siete (18,7 percenta). Ďalšími médiami, na ktorých ľudia najčastejšie sledujú spravodajstvo, sú spravodajské online platformy (18,4 percenta) a rádio (14,3 percenta). Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky agentúry Neuropea.

Vo vekovej skupine 18 až 33 rokov dominujú ako zdroj spravodajstva sociálne siete (36,4 percenta) a spravodajské online platformy (28,4 percenta). „Aj keď televízia je stále najdôveryhodnejším médiom, mladí čoraz viac sledujú práve sociálne siete. Problémom je však hlavne to, že ich považujú za relevantný zdroj informácií aj napriek neoverenému obsahu, ktorý často ďalej zdieľajú,“ uviedol CEO agentúry Peter Papanek. Zmena spôsobu získavania informácií a väčšia orientácia na sociálne siete si podľa neho vyžaduje aj zmeny vo výučbe a zameraní sa na kritické myslenie.

Dopytovaní sa v prieskume tiež vyjadrili, že najčastejšie otvárajú články, pri ktorých dôverujú ich zdroju (28,3 percenta), titulok súvisí s ich záujmami (25 percent) alebo je pútavý (21,9 percenta). Prieskum poukázal aj na rozdiel medzi jednotlivými vekovými skupinami. V skupine 34 až 49 rokov je pre otvorenie článku dôveryhodnosť zdroja rozhodujúca pre 37,6 percenta z nich, vo vekovej skupine 50 až 65 rokov je to 28 percent a v skupine 66 a viac rokov je to 16,3 percenta.

Tlačeným médiám najviac dôveruje najmladšia veková skupina 18 až 33 rokov (16,8 percenta). S pribúdajúcim vekom sa miera dôvery znižuje. Mladí do veľkej miery dôverujú aj takým zdrojom spravodajstva, ktoré zdieľajú ich priatelia a ľudia, ktorých sledujú na svojich sociálnych sieťach. U starších je dôvera v obsah zdieľaný priateľmi či influencermi výrazne nižšia. Influenceri pritom skončili v miere dôveryhodnosti jednoznačne najhoršie v prakticky všetkých vekových skupinách.

Prieskum bol realizovaný v spolupráci so spoločnosťou CreditCall 7. až 14. augusta formou telefonických rozhovorov na vzorke 1000 respondentov.

Zdroj: TASR