Malacká pýcha – Pálfiovský kaštieľ

1319

Hovorí vám niečo Pálfiovský kaštieľ v Malackách? Je jednou z kultúrno-historických pamiatok celoslovenského významu, ktorá je zaevidovaná v súpise pamiatok nachádzajúca sa v okresnom meste Malacky na západnom Slovensku.

Tento kaštieľ má veľmi bohatú históriu. Počas svojej existencie bol sídlom nielen urodzeného rodu, ale bol aj františkánskym internátom, dokonca aj vojenským skladom či nemocnicou.  Pôvodne bol barokovým reprezentačným šľachtickým sídlom. Pôvodnými majiteľmi boli Pálfiovci.

Začiatkom 19. storočia bola urobená radikálna prestavba kaštieľa, pri ktorej sa zmenila pôvodná podoba fasád a interiér bol prerobený do klasicistického slohu. Barokovú záhradu vystriedal anglický park. Podľa historických údajov bol zámocký kaštieľ s parkom obklopený kamenným múrom.

Niečo z minulosti

Z pôvodnej fasády ostal ohradený balkón nad hlavným vchodom a vzácne francúzske komíny na streche. Interiér kaštieľa bol pôvodne vyzdobený poľovníckymi trofejami, zbierkou zbraní a vzácnym nábytkom. Kaštieľ má dve nadzemné podlažia a rozsiahle podzemné priestory, tiež sa predpokladá existencia podzemných chodieb zo zámku. Nádvoriu dominuje studňa so sochou jeleňa, ktorý bol pôvodne z bronzu. Nachádzajú sa tu taktiež slnečné hodiny.

Do zámku viedli tri brány a to Čierna brána z tepaného železa stojaca dodnes, Biela brána viedla do parku z „Rádku“ a Červená brána, ktorá slúžila na zásobovanie zámku. Po roku 1918 obývali kaštieľ dôstojníci oslobodzovacej československej armády. V roku 1934 získala kaštieľ s parkom rehoľa františkánov Rádu sv. Františka z Assisi. V rokoch 1944 – 1945 tu boli väznení a týraní nemeckým gestapom účastníci Slovenského národného povstania. Po vojne bol kaštieľ využívaný ako kasárne a po roku 1957 bola v kaštieli zriadená nemocnica.

Niečo zo súčasnosti

Od roku 2007 kaštieľ patrí mestu, ktoré ho postupne rekonštruuje a sprístupňuje verejnosti.  V rámci projektu Paltour bola zrekonštruovaná ľavá časť predného krídla, kde vznikli výstavné a seminárne miestnosti. S pomocou sponzorov bola zrekonštruovaná aj studňa na nádvorí kaštieľa, vstupná brána a podbránie a tiež schodisko s krištáľovými lustrami. Obnovená je tiež fontána pred južným krídlom kaštieľa. V zrekonštruovaných priestoroch je Pálfiovská izba s dobovým nábytkom.

V roku 2012 získal Malacký kaštieľ čestné uznanie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v súťaži Kultúrna pamiatka roka.