Malacká záhrada, ktorá učí

1235

Školské pozemky majú obrovský potenciál stať sa inšpiratívnou súčasťou školy a živou učebňou. Ak sa ho podarí zmeniť na pestrú záhradu, škola získa priestor nielen na učenie sa základných zručností a vedomostí o pestovaní plodín, ale aj na zaujímavé a názorné vyučovanie bežných predmetov.                                                                                                                           

V Základnej škole na Záhoráckej ulici sa to podarilo. Všetko sa začalo v malebnom prostredí v Zaježovej neďaleko Zvolena na 3-dňovom kurze, organizovanom mimovládnou neziskovou organizáciou Živica. Učiteľky a žiaci si tam vyskúšali, ako vyučovať a učiť sa v školskej záhrade. Zažili  inšpiratívny bádateľský blok, dobrodružnú nočnú hru a  naučili sa, ako využiť prírodný materiál vo vyučovacom procese.

Vďaka finančnej podpore firmy IKEA Industry Slovakia s. r. o., o. z. Malacky Boards, ktorá sa pripojila k projektu ZÁHRADA, KTORÁ UČÍ, pribudlo v školskom areáli množstvo vzdelávacích prvkov ako vonkajšia učebňa, hmyzí hotel, geometrické záhony, hotel pre jašterice, búdky pre vtáčikov a človeče, nehnevaj sa.

Prírodná školská záhrada slúži na výučbu, rozvíjanie medzipredmetových vzťahov a zdokonaľovanie pestovateľských zručností žiakov. Poskytuje nespočetne veľa príležitostí na objavovanie, skúmanie a kladenie otázok. Umožňuje realizovať reálne experimenty, ktoré žiakom približujú témy z učiva k reálnemu životu. Poskytuje príležitosť na otvorenie sa školy komunite, na stretávanie sa s rodičmi a obyvateľmi mesta.

Zdroj: Malacky