Malacky preventívne reagujú: Zatvorené školy, zákaz hromadných podujatí

4476

Po tom, čo sa prítomnosť koronavírusu potvrdila u dvoch príbuzných nakazeného muža z obce Kostolište, rokoval v sobotu popoludní krízový štáb mesta Malacky. Okrem analyzovania aktuálnej situácie prijal zásadné opatrenia súvisiace so životom v meste. „Prosím verejnosť, aby nepodliehala panike a venovala dostatočnú pozornosť prevencii v súvislosti so šírením nového koronavírusu,“ zdôraznil primátor mesta Juraj Říha.

Už v piatok 6. marca bolo preventívne uzavreté Mestské centrum sociálnych služieb (MsCSS) v Malackách, kde pracovala jedna z nakazených. Krízový štáb toto rozhodnutie dnes potvrdil. Desať zamestnancov MsCSS, ktorí boli v blízkom styku s nakazenou, je v domácej karanténe. Budova MsCSS prešla dezinfekciou.

Krízový štáb rozhodol o uzatvorení základných škôl a materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Zriaďovateľov ostatných škôl na území Malaciek mesto požiada o prerušenie výučby.

PRIJATÉ OPATRENIA

MsCSS:

 • zatvorené pre verejnosť (zakázané návštevy a zákaz poskytovania stravovania pre verejnosť)
 • naďalej bude zabezpečovať stravovanie pre 38 klientov, ubytovaných priamo v zariadení
 • v nevyhnutnej miere bude zabezpečený aj rozvoz obedov pre odkázaných klientov v rámci domácej opatrovateľskej služby v Malackách
 • domácu opatrovateľskú službu budú vykonávať opatrovateľky, ktoré doteraz neprišli do kontaktu s nakazenou zamestnankyňou

Základné školy, materská škola, Základná umelecká škola, Centrum voľného času, Mestské centrum kultúry (mestské organizácie):

 • nariaďuje sa prerušenie prevádzky po dobu 1 týždňa. Po tomto čase krízový štáb vyhodnotí aktuálnu situáciu a rozhodne o ďalšom postupe.

AD HOC (športoviská v správe mesta):

 • organizované športové podujatia budú bez divákov
 • individuálne športovanie (napr. plaváreň) zostáva v pôvodnom režime

Štátne gymnázium, cirkevná škola:

 • mesto požiada zriaďovateľov, t. j. Bratislavský samosprávny kraj (štátne gymnázium) a Bratislavskú arcidiecézu (cirkevná škola) o prerušenie vyučovania na 1 týždeň. Po tomto čase krízový štáb vyhodnotí aktuálnu situáciu a rozhodne o ďalšom postupe.

Vstúpte, n. o. (zariadenie sociálnych služieb pre ľudí mentálnym postihnutím):

 • evidujeme 12 osôb s príznakmi respiračného ochorenia (môže ísť o bežnú chrípku
 • krízový štáb odporúča uzavrieť prevádzku n. o. Vstúpte po dobu 14 dní

Ostatné organizácie a zariadenia na území mesta:

 • odporúča sa zrušiť hromadné kultúrne, športové, spoločenské podujatia
 • nariaďuje sa dezinfekcia pri vstupe

Seniorské kluby a záujmové organizácie:

 • odporúča sa zrušiť všetky plánované výročné členské schôdze, oslavy MDŽ, vrátane obmedzenia klubovej činnosti

Mesto Malacky odporúča svojim obyvateľom, aby sa vyhýbali verejným hromadným podujatiam. Zároveň žiada verejnosť, aby obmedzila osobný kontakt pri vybavovaní agendy so samosprávnou a štátnymi úradmi v Malackách a aby komunikovali najmä písomnou formou.