Malacky vyzývajú vlastníkov odstrániť nepovolené reklamné stavby

512

Od 1. mája začne platiť novela stavebného zákona, ktorá výrazne rozširuje kompetencie samosprávy. Podľa doterajšej legislatívy môžu iniciovať odstránenie nelegálnej reklamnej stavby len vlastníci alebo prenajímatelia pozemkov, na ktorých tieto stavby stoja. Po novom bude môcť iniciovať odstránenie aj obec, na území ktorej sa stavby nachádzajú.

Mesto Malacky preto vyzýva vlastníkov reklamných stavieb, ktoré nie sú postavené v súlade so stavebným zákonom, aby ich dobrovoľne odstránili. Od 1. mája bude mesto oprávnené požiadať stavebný úrad o vydanie súhlasu s odstránením reklamnej stavby. Mestský úrad je pripravený v zmysle tejto novely postupne odstraňovať všetky reklamné stavby na náklady ich vlastníkov. Ak nepovolenú reklamnú stavbu vlastník dobrovoľne odstráni do 1. mája, predíde tým zvýšenej pokute, ktorá môže podľa spomínanej novely dosiahnuť výšku až 1 350 €. 

Reklamné stavby sa po novom majú povoľovať len na dobu určitú, najviac na tri roky.  Doteraz sa mohli povoľovať aj na dobu neurčitú. 

Zdroj: malacky.sk