Malokarpatské múzeum. Virtuálne potulky mestom Pezinok

644
Malokarpatské múzeum v Pezinku
Malokarpatské múzeum v Pezinku

Navštívte s nami prostredníctvom interaktívnej mapy zaujímavé miesta v našom meste a spoznajte ich minulosť a príbehy. Postupne vám predstavíme v seriáli 20 článkov o zaujímavých miestach Pezinka, dnes si priblížime Malokarpatské múzeum.

Múzeum sídli vo vinohradníckom meštianskom dome. Objekt je obrátený do ulice jednoduchou renesančnou fasádou doplnenou arkierom. Na svorníku portálu sú vyryté iniciály majiteľa I. D. A. V. a letopočet 1638. Dom pôvodne vlastnil bohatý obchodník s vínom, dôkazom čoho je aj zachovaná lisovňa, z ktorej sa dá prejsť do radu pivníc. Na zvýšenom prízemí sa zachoval priestor tzv. čiernej kuchyne.

Mapu si môžete pozrieť tu: https://storymaps.arcgis.com/stories/eec537a7769d4c2d85461c344934cda8
Mapu nájdete aj na webe mesta v sekcii Potulky mestom Pezinok: https://www.pezinok.sk/stranka/o-meste

Chceme byť priestorom budúcnosti, aby sme súčasnej modernej generácii mohli vedieť formou „divadla dejín“ atraktívne prezentovať našu históriu a kultúru z ktorej vychádzame, a dať tak odpoveď aj na otázky dnešnej integrity či problémov aktuálnej každodennosti. Našou víziou nie je byť domom minulosti, nostalgickým skanzenom kde zastal čas. Okrem zbierania, ochraňovania a sprístupňovania zbierkových predmetov budeme vytvárať hodnotnú a zážitkovú alternatívu  trávenia voľného času, aby bola vyhľadávaná domácimi aj zahraničnými návštevníkmi. Hlavným cieľom nebude vychovávať a prinútiť učiť sa, ale podchytiť záujem, upútať zmysly a nechať odísť s pozitívnym pocitom.

Budeme moderným a dynamickým župným múzeom, ktoré bude akcentovať tradičné prvky dejín dnešného Bratislavského kraja – vinohradníctvo a vinárstvo v Pezinku a okolí, keramickú a habánsku tradíciu v Stupave a starobylosť života našich predkov v tejto oblasti na príklade lokality Svätého Jura – v tunajšom múzeu a budúcom archeoparku. Sme presvedčení, že kombináciou vedomostí, dobrého marketingu, originality predmetov a interaktívno-zážitkovej prezentácie budeme rešpektovanou organizáciou v prostredí krajovej kultúry, ako aj turizmu. Okrem uvedeného máme ambíciu byť prirodzeným centrom regionálneho, kultúrneho a kreatívneho priemyslu. 

Malokarpatské múzeum v Pezinku je od roku 2002 v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. V súčasnosti sú jeho pobočkami tri vysunuté organizácie: Literárne a vlastivedné múzeum vo Svätom Jure, Múzeum Ferdiša Kostku v Stupave a Synagóga v Senci.