Malý veľký zázrak: Šesťročný Martinko začal chodiť!

1291

Je veľa vecí, ktoré robia naše organizácie, či už školy, alebo domovy sociálnych služieb. A medzi nimi sú aj také výnimočné udalosti a momenty ako prvé kroky šesťročného Martinka, ktorý sa v roku 2017 dostal do nášho liečebno-rehabilitačného zariadenia GAUDEAMUS.

V januári 2018 sa prvýkrát sám postavil a dnes už v priestore prejde 50 metrov. Sme hrdí na ľudí, ktorí sa nevzdávajú a svojím odhodlaním, trpezlivosťou a láskavosťou presviedčajú všetkých, že sa to dá. Martinkovi držíme päste, nech sa mu darí ešte viac.