Máte doma objemný komunálny odpad alebo biologicky rozložiteľný odpad? V Rači si viete zavolať Zelený taxík!

1241

Zelený taxík je určený na objemný komunálny odpad (starý nábytok, rozložené skrine, matrace a pod.) a biologicky rozložiteľný odpad. V prípade objemného komunálneho odpadu i biologicky rozložiteľného odpadu platí obmedzenie 2 m3 odvezeného odpadu za nahlásený zvoz.

Odvoz prebieha každú stredu od 21. apríla do poslednej novembrovej stredy v roku. Pracovníci nepreberú od pôvodcu elektroodpad, stavebný odpad, odpad s obsahom nebezpečných látok, náterové hmoty a pod.

Poplatky:

  • 8,00 € (Uvedená cena je za 1 m³)
  • 2 € (Pre ľudí nad 62 rokov je poplatok 2 €/1 m³.)

Všetky informácie o zelenom taxíku si môžete prečítať na stránke https://www.raca.sk/od-stredy-21-aprila-je-v-prevadzke…/ alebo v aplikácii RAČA.

Zdroj: MČ Rača