Matej Majerský: Žiak či študent sa musí snažiť a zaujímať sa

445

„Myslím si, že mnohí študenti očakávajú, že všetko spraví niekto za nich. Ideálne, že im pedagóg naleje cez lievik do hlavy zručnosti a vedomosti,“ hovorí v rozhovore Matej Majerský, absolvent župnej Strednej odbornej školy Polygrafickej.

Čo ťa viedlo k výberu polygrafickej strednej?
Už od mala ma bavilo natáčať videá a na západnom Slovensku som mal dve možnosti – polygrafickú alebo súkromnú školu animovanej tvorby. Po rodinnej rade sme sa zhodli na polygrafickej, pretože sme usúdili, že jej absolvent má lepšie uplatnenie. Bol to pre mňa taký kompromis, pretože sa na polygrafickej sčasti učí aj animácia, aj videotvorba.

Venuješ sa tvorbe grafiky aj naďalej?
V prvom rade si myslím, že nie som dokonale zručný grafik, ale technickú a najmä funkčnú grafiku zvládam. Myslím si, že takáto grafika je potrebná pri pracovných, ale aj osobných príležitostiach. Takže jednoduchá odpoveď je, že sa tvorbe grafiky nevenujem full-time, ale každodenne sa s ňou stretávam. Tiež je pre mňa dôležitá pri videotvorbe a samozrejme, venujem sa jej najmä pri práci na programe Mladí reportéri pre životné prostredie.

Čo by si poradil našim žiakom ohľadom štúdia na našej škole, ako aj pri výbere ďalšieho štúdia?
Čo sa tyká polygrafickej, určite z nej treba vyťažiť maximum. Nie každý má vlohy na to byť vysoko kreatívny a zručný grafický dizajnér, čo je aj môj prípad. Ale myslím si, že každý absolvent by mal minimálne zvládnuť veci ako úpravu loga, základnú prácu s textom či tvorbu alebo editáciu vektorovej grafiky. A na toto určite škola poskytuje možnosti, len si pred nimi netreba zakrývať oči. Rozhodne by som vás povzbudil v pokračovaní v štúdiu, ak máte ambíciu ísť na vysokú školu. Treba však myslieť na to, že na vysokej škole musí byť z vašej strany vyššia iniciatíva. Snažte sa nájsť najmä školu, ktorá vás bude baviť.

Čo by si radil večne nespokojným jednotlivcom?
Myslím si, že problém takýchto študentov je ten, že očakávajú, že všetko spraví niekto za nich. Napríklad si ideálne predstavujú, že im pedagóg naleje cez lievik do hlavy zručnosti a vedomosti. Odporučil by som začať malými krokmi, pozerať sa hlavne na seba a na to, čo môžem robiť, a nie, čo by som mohol robiť, keby bolo moje okolie iné.

Ako hodnotíš štúdium na tejto škole?
Ja mám na polygrafickú len dobré spomienky, lebo mi poskytla takmer všetko, čo som od strednej školy očakával. Vyzdvihol by som najmä prax a praktické predmety, pri ktorých je samozrejmé, že nedokážu nahradiť profesionálne pracovné prostredie, ale aj napriek tomu si myslím, že nám tie zručnosti sprostredkovali veľmi dobre.

Ako sa ti darí na vysokej škole?
Tak to asi nie je v mojej kompetencii zhodnotiť, ale myslím si, že dobre. Študujem na Fakulte masmediálnej komunikácie v Trnave, ktorá má z môjho pohľadu veľmi blízko k polygrafickej, najmä v štýle chodu školy. Opätovne platí – ak chce študent niečo dosiahnuť, musí sa snažiť a zaujímať sa. Zároveň si dovolím spraviť taký malý nábor :D. Myslím, že absolvent SOŠ polygrafickej vie celkom dobre nadviazať na štúdium na FMK. Treba sa ale pripraviť na to, že vysoká škola nie je len o praxi, ale z veľkej časti aj o vede.

V Dubaji na svetovej výstave EXPO 2020 (2021–2022)

Pokračuješ vo svojich úspešných aktivitách aj naďalej? Pamätám sa, že ešte počas stredoškolského štúdia si bol ocenený aj na celosvetovej súťaži Mladých reportérov…
Snažím sa. Stále som súčasťou programu Mladých reportérov pre životné prostredie, pričom by sa dalo povedať, že tam pracujem ako koordinátor junior. Organizujeme workshopy, semináre, vydávame manuály a robíme rôzne iné veci, ktoré majú zvyšovať mediálne kompetencie mladých ľudí. Všetko toto je spojené s ochranou životného prostredia. Okrem toho som párkrát pracoval ako lektor videotvorby či príležitostne natočil pre niekoho video. Či už klasické promo, alebo videoreportáž. Jedným z posledných veľkých úspechov bolo určite pozvanie od Ministerstva životného prostredia SR na zahraničnú cestu na EXPO 2020 do Dubaja, kde som bol malou súčasťou mediálneho tímu.

Do súťaže Mladých reportérov sme sa zapojili spoločne s Patrikom Štefíkom. Na národnej úrovni sme získali prvé miesto a vďaka tomu sme postúpili na medzinárodnú úroveň. Videoreportáž bola o separovaní použitého jedlého oleja. V medzinárodnom kole sme získali druhé miesto v konkurencii viac ako 35 krajín, medzi ktorými boli napr. Kanada, Portugalsko, Švédsko, Dánsko a pod.

Aké sú tvoje plány do budúcna? Aktuálne magisterské štúdium a následne?
To je vždy ťažké povedať. Nikdy neviete, čo sa vám prihodí a kam vás to zaveje. Ale je pravda, že sa s veľkou pravdepodobnosťou chystám vyskúšať doktorandské štúdium na FMK.

Zdroj: Mladý Polygraf

SOŠ Polygrafická je Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Prebieha veľkou rekonštrukciou a modernizáciou vďaka BSK a investíciám z Integrovaného regionálneho operačného programu 2014-2020. Hlavným cieľom projektu je zvýšenie atraktivity podporovaného študijného odboru a vytvorenie prostredia blízkeho podnikateľskému sektoru. Zároveň sa dosiahne, aby absolventi podporených študijných odborov zo skupiny 34 polygrafia a médiá spĺňali aktuálne požiadavky na znalosti a zručnosti trhu práce. Takto vznikne moderné Centrum odborného vzdelávania a prípravy (COVP), vďaka ktorému sa celkovo zvýši kapacita školskej infraštruktúry na polygrafickej škole.