Materská škola Kysucká v Senci hľadá učiteľku s nástupom ihneď

769

Materská škola Kysucká v Senci prijme zodpovednú, empatickú, komunikatívnu a kreatívnu pani učiteľku na zástup počas dlhodobej pracovnej neschopnosti zamestnankyne s nástupom ihneď.

Kvalifikačné predpoklady:

Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

  • úplné stredné odborné vzdelanie v odbore učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,
  • vysokoškolské vzdelanie prvého alebo druhého stupňa v študijnom programe zameranom na predškolskú pedagogiku.

Žiadosť o prijatie do zamestnania je potrebné zaslať elektronicky na adresu mskysuckasenec@centrum.sk. Pre viac info kontaktujte hore uvedenú e-mailovú adresu alebo telefonicky na čísle +421 918 250 132.

Na pracovný pohovor budú pozvaní len uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady.

Zdroj: Mesto Senec