Materské školy v Dúbravke: Takto budú otvorené počas leta

647

Dopriať deťom prázdniny je podľa psychológov podstatné aj v materskej škole. Počas letných prázdnin bude každá materská škola v mestskej časti otvorená mesiac.

Počas júla budú fungovať materské školy v Dúbravke na Bazovského, Bullova, Cabanova, Damborského, Ožvoldíkova, Švantnerova.

V auguste budú v prevádzke materské školy – Fedákova, Pri kríži, Galbavého, Sekurisova, Nejedlého, Ušiakova.

Prázdniny využíva mestská časť už niekoľko rokovať aj na opravy v školských budovách, prebiehať bude aj hygienické maľovanie.

Zdroj: Dúbravka-mestská časť Bratislavy