10. Návrh na schválenie nájmu častí pozemkov v k. ú. Hrubá Borša katastrálny situačný výkres

441
Stiahnuť
Prezrieť