3. VZN BSK č. ..2019 o poskytovaní príspevkov z vlastných príjmov BSK JŠ a ŠZ

569
Stiahnuť
Prezrieť