Medzi Modrou a Šenkvicami vybudujú cyklocestu, práce plánujú spustiť na jar

2003

Mesto Modra a obec Šenkvice bude spájať nová cyklocesta. S dĺžkou takmer päť kilometrov bude viesť po existujúcich asfaltových i poľných cestách z Modry priamo k dopravnému terminálu v Šenkviciach. Modranská samospráva o tom informuje na svojom webe s tým, že na vlak do Šenkvíc sa tak bude dať dostať aj na bicykli.

Projekt počíta s obnovou asfaltu na súčasných komunikáciách so zachovaním pôvodnej šírky cesty. „Na poľných cestách sa vybuduje cyklocesta s asfaltovým povrchom v šírke tri metre. Z dôvodu, že v trase cyklocesty ide aj plynovod, jeden úsek s dĺžkou 414 metrov bude zo štrkodrviny,“ spresnili samosprávy. Cyklocesta bude realizovaná tak, aby umožnila prístup majiteľom viníc, priľahlých pozemkov a správcovi vodného toku s obslužnou technikou.

Nebudú chýbať ani odpočívadlá, napríklad pri modranskom rybníku na začiatku trasy či v strede trasy. Na dopravnom termináli v Šenkviciach bude prestrešené stojisko na odloženie a parkovanie bicyklov. „Odpočívadlá budú vybavené servisnými cyklostojanmi, lavičkami, odpadkovými košmi, stojanmi na bicykle. Dve odpočívadlá budú mať drevený altánok,“ uviedlo mesto. V budúcnosti sa má na komunikáciu napájať aj pripravovaná cyklotrasa medzi Modrou a Dubovou.

„Pre novú vyhlášku o dopravnom značení budeme musieť požiadať o zmenu v projekte, čo nám realizáciu mierne predĺži,“ avizujú samosprávy s tým, že stavať sa plánuje v apríli až v septembri. Na vybudovanie cyklocesty získalo Združenie obcí Modra – Šenkvice nenávratný finančný príspevok 755.392 eur v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu. Združenie sa na financovaní podieľa vo výške takmer 40.000 eur.

Zdroj: TASR