Medzinárodný deň bábkarstva a bábkového divadla

891
Bratislavské bábkové divadlo

21. marca je medzinárodný deň bábkarstva alebo aj bábkového divadla. Bol vyhlásený v roku 2002 Medzinárodným bábkarským zväzom (UNIMA). Je to deň oslavy bábkarstva určený na podporu umenia bábkohercov, ktorí pomocou bábok poučujú deti o nových a vzrušujúcich veciach, počúvajú ich príbehy, pomáhajú im zbaviť sa strachu a privádzajú deťom na tvári smiech a radosť.

Bábkarstvo má bohatú históriu a na Slovensku má viacero podôb a vysokú úroveň. Bratislavský kraj zriaďuje jedno z najúspešnejších slovenských bábkových divadiel, Bratislavské bábkové divadlo. V súčasnosti je budova Bratislavského bábkového divadla v rekonštrukcii, no napriek tomu svoje hry uvádza v priestoroch Radošinskeho naivného divadla na Záhradníckej ulici v Bratislave.

Bratislavské bábkové divadlo je dôležitý priestor, ktorý svojich divákov nielen baví, provokuje a inšpiruje, ale im prostredníctvom divadelných a umeleckých prostriedkov umožňuje duchovný rast, zvyšuje ich kultúrno-spoločenské povedomie, dáva podnety, aby rozvíjali svoje názory a schopnosti, upozorňuje ich na vplyvy, ktoré môžu podnecovať rasovú, náboženskú, či akúkoľvek inú formu diskriminácie.

„Je to miesto umeleckých stretnutí, komunikácie a sociálnej interakcie, v ktorom kladieme dôraz na kvalitu a vysokú umeleckú aj ľudskú úroveň.“ Základom je otvorená, pružná a kreatívna dramaturgia, ktorá na jednej strane reflektuje súčasné témy a udalosti, celospoločenské problémy a dobu, v ktorej žijeme, a tým aj jasne a čitateľne definuje náš postoj. Na strane druhej sa vracia ku koreňom – k zemitému a poctivému komediantstvu starých kočovných bábkarov, k múdrosti rozprávok, k dojemnosti klaunov a k radosti z hry. Bratislavské bábkové divadlo je čarovný priestor, ktorý má moc prostredníctvom umenia viesť ľudí k tolerancii a humanizmu.

Bratislavské bábkové divadlo sa narodilo 1. marca 1957 ako prvé samostatné kamenné bábkové divadlo. Dostalo do vienka meno – Štátne bábkové divadlo, priestor – bývalý robotnícky dom Divadlo mladých na Dunajskej ulici a niekoľko nadšencov z oblasti amatérskeho divadla, ktorí vytvorili základ umeleckého súboru. Pri jeho zrode stál autor bábkových hier, režisér Ján Ozábal, režisér Zdeněk Říha a výtvarník Bohdan Slavík. Prvou premiérou divadla bola rozprávka O psíčkovi a mačičke na motívy knihy od Josefa Čapka. Konala sa 17. 4. 1957.

www.babkovedivadlo.sk