Mesto aj lesy. Spojenie, ktoré je potrebné zachovať pre ďalšie generácie

564

Staré Mesto a Bratislava ako celok, je špecifické nielen vysokým podielom zelene a lesov, ktoré sú na jeho území, ale aj ich pohodlnou dostupnosťou.

„To z nášho mesta robí unikátne miesto na život – mesto s lesmi, to je ideál, ktorý nám mnohé európske metropoly závidia. Zároveň je to záväzok. Osobité splývanie zastavaných území s prírodou a zdravou zeleňou musíme zachovať pre ďalšie generácie.“ píše mestská časť Staré Mesto na sociálnej sieti.

S týmto cieľom zriadilo Staré Mesto oddelenie preneseného výkonu štátnej správy ochrany prírody. Aktuálne prebehlo výberové konanie, ktorého sa zúčastnili poslanci aj predstavitelia občianskych združení. Z výberového konania vzišiel erudovaný a skúsený odborník, ktorý 1. júna 2021 novovytvorené oddelenie povedie.

V rámci hľadania spôsobov ochrany unikátnej mestskej zelene Staré Mesto intenzívne komunikuje s občianskymi združeniami aj s poslancami.

„Ochrana zelene predstavuje bod, na ktorom sa všetci názorovo stretávame. Vďaka tomu sa dnes Bratislavčania tešia z Korza Horský park – úspešného projektu, ktorý sme zrealizovali spolu s občianskymi združeniami a mestom. Staromestský Fond architekta Weinwurma, ktorý vznikol na popud starostky Starého Mesta Zuzany Aufrichtovej, udelil projektu cenu Projekt roka 2020.“ dodáva samospráva.

Zdroj: Staré Mesto