Mesto Pezinok má nové kontajnery na drobný elektroodpad

2012

Pezinok je opäť o čosi ekologickejší. Prispeli k tomu nové kontajnery na drobný elektroodpad. Deväť červeno-bielych zberných nádob pribudne v rôznych častiach mesta.

Mesto zabezpečilo 9 nových nádob. Do jedného kontajnera sa zmestí zhruba 200 – 250 kilogramov drobného elektroodpadu. Doba naplnenia je v priemere 2 mesiace.  Jedna nádoba na drobný elektroodpad pripadá na približne 3 000 obyvateľov. Budú rozmiestnené vo všetkých častiach mesta, najmä však na sídliskách, kde sa nachádza najviac ľudí. Ide napríklad o ulice 1. mája, Moyzesova, Gorkého či Bystrická.

„Každý z kontajnerov má vlastný senzor, ktorý sníma naplnenosť kontajnera. My v podstate vieme okamžite plný kontajner prísť vysypať. Dokonca ľudia si vedia stiahnuť aplikáciu od spoločnosti Sensoneo a z pohodlia domova sa vedia pozrieť, na koľko percent je ten ich kontajner v blízkosti naplnený. Keby bol naplnený na 100 percent, vedia si nájsť lokalitu s prázdnejšou nádobou, kde elektroodpad  môžu vyhodiť,“ vysvetlil Tomáš Štefančík, zástupca spoločnosti ASEKOL SK.

Kontajnery pre drobný elektroodpad sú určené pre elektrospotrebiče do 55 cm – spotrebná elektronika vrátane príslušenstva  ako napríklad video a DVD prehrávače, rádioprijímače, hifi veže, magnetofóny, diaľkové ovládače, slúchadlá, videokamery, fotoaparáty, malé elektrické a elektronické hudobné nástroje, drobnú výpočtovú techniku ako kalkulačky, herné konzoly, elektrické hračky či batérie a akumulátory. Do červeno-bielych kontajnerov nepatria monitory, televízory, žiarivky či výbojky.

„Mestu záleží na tom, v akom prostredí žijú jeho obyvatelia. Chceme, aby čo najmenej odpadu končilo na skládke či vo voľnej prírode. Väčšina vyradených elektrospotrebičov sa dá opätovne využiť pri výrobe ďalších výrobkov. Odovzdaním starého elektrospotrebiča na zberný dvor, do predajne elektrospotrebičov alebo do špeciálnej nádoby na elektroodpad sa zabezpečí jeho ekologická recyklácia. To znamená, že starý elektrospotrebič je možné použiť v ďalšej výrobe a spracovaní. Umiestnenie kontajnerov na drobný elektroodpad opäť zvýši kvalitu a komfort nakladania s odpadom a rovnako zvýši komfort bývania pre našich občanov,“ vysvetlil primátor mesta Igor Hianik.