Mesto Pezinok vyhlásilo výberové konanie na riaditeľa základnej školy

1023

Pozícia riaditeľa/riaditeľky je voľná na Základnej škole s materskou školou Orešie 4. Predpokladaný nástup je 1. októbra 2022 a bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente.

Škola je rodinného typu, má dve budovy, rozsiahly školský areál a telocvičňu. Do siete základných škôl bola zaradená v roku 1959. Škola je situovaná neďaleko cestnej komunikácie, ktorá spája Bratislavu s okresným mestom Pezinok. Príjemný vonkajší vzhľad areálu školy pomáha dotvárať množstvo zelene, listnaté, ihličnaté stromy a kríky. Areál oboch budov školy je zatrávnený. Súčasťou areálu základnej školy je spevnené asfaltové basketbalové ihrisko a doskočisko s rozbehovou dráhou. V areáli materskej školy sú umiestnené preliezky, hojdačky a pieskovisko. Materská škola je umiestnená v samostatnej budove, v ktorej sa nachádza aj školská kuchyňa. Škola sa dlhodobo orientuje na vyučovanie cudzích jazykov; na prvom stupni sa vyučuje anglický jazyk už piaty školský rok od 1. ročníka. V 7. ročníku v triedach s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov sa žiaci učia ešte aj jazyk nemecký.