Mesto podpísalo zmluvy na modernizáciu dvoch trolejbusových tratí

482

Magistrát hlavného mesta podpísal koncom apríla tohto roka zmluvy so zhotoviteľom na modernizáciu trolejbusových tratí Miletičova – Jelačičova a Karadžičova – Záhradnícka. Víťazom verejnej súťaže na tieto modernizácie sa stala spoločnosť ELZA – Elektromontážny závod Bratislava. Cieľom modernizácií je okrem zlepšenia stavu tratí aj ich príprava na prevádzku nových trolejbusov, ktoré budú dodané v budúcom roku.

Modernizácia trate Miletičova – Jelačičova bude pozostávať z výmeny trolejového vedenia v dĺžke 990 m jednostopovo, výmeny štyroch trolejových výhybiek (z toho jednej elektrickej) na križovatke Miletičova – Žellova a na Jelačičovej ulici, uloženia 220 metrov nového napájacieho kábla a nového náteru 50 trakčných stožiarov. Výjazd z obratiska na Žellovej ulici bude prispôsobený aj pre prevádzku 24-metrových trolejbusov. Zmluvná cena za modernizáciu tejto trate je vo výške 312 404 € bez DPH. Podľa harmonogramu by modernizácia trate mala trvať dva mesiace.

Pri modernizácii trate na Karadžičovej (od Páričkovej po Krížnu) a priľahlého úseku na Záhradníckej ulici bude vymenených 2640 metrov trolejového vedenia jednostopovo, inštalované budú štyri elektrické a dve mechanické trolejové výhybky, osadené budú nové traťové rozvádzače a 94 trakčných stožiarov dostane nový náter. Cena tejto modernizácie bude 640 630 € bez DPH a predpokladané trvanie prác sú 4 mesiace.

Obe modernizácie budú spolufinancované príspevkom z eurofondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Zdroj: imhd.sk