Mesto Senec dokončuje stavebné práce na čistiarni odpadových vôd

1072

Mesto Senec dokončuje stavebné práce na čistiarni odpadových vôd na Šamorínskej ulici. Samospráva o tom informuje na svojom webe s tým, že sa to týka novej aktivačnej nádrže a dosadzovacích nádrží. Rovnako aj rekonštrukčných prác na existujúcich objektoch.

„Sú vybudované nové čerpacie stanice, prijímacia stanica fekálií, prebiehajú montáže technologických zariadení, ako čerpadiel, stavidiel, montáž nového strojného vybavenia lapača pieskov a tukov s osadením separátora piesku, hrablice,“ vymenovalo mesto. Postupne sú v čistiarni pripájané namontované zariadenia. Pracuje sa na verejnom osvetlení, vnútorných cestách a montujú sa vstupné brány.

Od začiatku februára je odstavené prijímanie fekálnych vôd na ČOV Senec pre rekonštrukciu objektov hrubého mechanického predčistenia – vstupnej čerpacej stanice, budovy hrablíc a lapača piesku a tuku. Fekálne vody bude podľa mesta čistiareň prijímať až po nábehu skúšobnej prevádzky novovybudovaných a rekonštruovaných objektov. „Predbežne najskôr od začiatku júna,“ spresnila samospráva. Stavebné práce sú hradené z dotácie z environmentálneho fondu.

Zdroj: TASR