Mesto Senec je opäť o krok bližšie k novej poliklinike

1078

Mesto Senec chystá rekonštrukciu starej budovy polikliniky, jej nadstavbu, prístavbu i dobudovanie parkovacieho domu. Jednotlivé kroky sú však náročné a zdĺhavé. Mesto napriek tomu robí všetko preto, aby nová poliklinika stála a bola funkčná čo najskôr.

Nová poliklinika je prioritou číslo jedna primátora mesta Dušana Badinského, ale aj pre poslancov mestského zastupiteľstva. V minulom roku sa preto začali prvé kroky k jej naplneniu. Firma Aspiro, ktorá vyhrala výberové konanie, pripravila mestu rozsiahlu a veľmi podrobnú vyše 125 stranovú Štúdiu uskutočniteľnosti, prevádzkového modelu a modelu financovania. V nej podrobne sledovala a vyhodnocovala rôzne faktory vstupujúce do tejto problematiky. Ako najefektívnejší model štúdia ukázala rekonštrukciu starej budovy, nadstavbu, prístavbu a dobudovanie parkovacieho domu.

Na poslednom mestskom zastupiteľstve poslanci jednohlasne schválili tento model a poverili mestský úrad pripraviť podklady pre verejné obstarávanie na spracovanie architektonickej štúdie a taktiež k rokovaniam o možnosti financovania investičného zámeru formou úveru v medzinárodnej či lokálnej finančnej inštitúcii.

Všetky kroky sú naštartované a rozbehnuté.

O aktuálnom stave hovorí PR manažérka mesta Senec Dagmara Mičeková.

Zdroj: Mesto Senec