Mesto Senec má k 1. januáru 2021 19718 obyvateľov

2869

K 1. januáru 2021 má mesto Senec 19718 obyvateľov. K trvalému pobytu sa prihlásilo 415 obyvateľov, z toho 187 mužov a 228 žien.

Narodilo sa 260 detí, z toho 136 chlapcov a 124 dievčat. Prírastok obyvateľov je 675 osôb z toho 323 mužov a 352 žien. Z trvalého pobytu sa odhlásilo 462 obyvateľov, z toho 204 mužov a 258 žien.

Počet úmrtí bolo 165, z toho 77 mužov a 88 žien. Úbytok je 627 osôb z toho 281 mužov a 346 žien. Celkový prírastok je 48 obyvateľov. Priemerný vek v Senci – 39,40.

Zdroj: Senec.sk