Mesto vyhlasuje súťaž pre štyri lávky nad Chorvátskym ramenom v Petržalke

1325

Zámerom je najmä zlepšenie dostupnosti zastávok MHD vytvorením komfortného a jednoduchého prístupu. Lávky tiež pomôžu k využitiu potenciálu Chorvátskeho ramena ako lokálnej rekreačnej zóny, keďže v súčasnosti je umožnený predovšetkým súbežný pohyb pozdĺž brehov Chorvátskeho ramena a len výnimočne je umožnené jeho križovanie. Súťaž nadväzuje na projekt predĺženia električkovej trate zo Šafárikovho námestia po Janíkov dvor a výstavba lávok bude prebiehať v spojitosti s výstavbou električkovej trate.  

Lávka č.1 je naplánovaná v úseku medzi Bosákovou a Rusovskou cestou. Z lávky sa bude dať napojiť na sieť cyklochodníkov a chodníkov na ľavom brehu Chorvátskeho ramena a na Mlynarovičovu ulicu na pravom brehu.  

Lávka č. 2 a lávka č. 3 sú v úseku medzi Rusovskou cestou a Romanovou ulicou. Lávky budú napojené na už dnes existujúce chodníky pozdĺž ramena.  

Nová lávka č. 4 nahradí súčasnú pontónovú lávku. Bude prepájať náprotivné brehy Chorvátskeho ramena. Ideou je vytvoriť priame napojenie na jazero Veľký Draždiak chodníkom na teréne, ktorý vyvrcholí v podobe móla nad úrovňou jazera.  

Kompletné zadanie je zverejnené na našej stránke https://mib.sk/…/lavky-cez-chorvatske-rameno-v-petrzalke/ 

Všetky lávky budú bezbariérové s vhodným sklonom pre vozíčkarov, rovnako počítajú s bezbariérovým prístupom. Preferuje sa architektonicky čisté a subtílne riešenie. Návrh prinesie aj riešenie predpolia lávok na oboch brehoch a bude v maximálnej možnej miere rešpektovať tvarovanie terénu a zelene Chorvátskeho ramena. Architekti tak môžu navrhovať jednu alebo viacero lávok. 

Zdroj: Metropolitný inštitút Bratislavy