Mestská časť Rača hľadá Referenta komunikácie

964

Mestská časť Rača hľadá kandidáta na pozíciu Referent komunikácie. Aká je náplň práce? 

  • aktívna a kreatívna príprava miestnych novín – Račiansky výber, 
  • komunikácia aktuálnych tém na sociálnych sieťach, 
  • príprava tlačových správ a výstupov pre médiá za mestskú časť, 
  • aktívne kreovať nové kultúrne podujatia, realizovať sa pri príprave tradičných podujatí v mestskej časti, 
  • aktívne vyhľadávať a komunikovať s potenciálnymi inzerentmi a sponzormi 
  • plánovanie, organizovanie a zabezpečovanie komunikačných foriem a aktivít pre podporu kultúrneho, spoločenského, športového, ekonomického života a imidžu mestskej časti 
  • podieľanie sa na spracovávaní podkladov pre propagáciu a pozitívne zviditeľňovanie pripravovaných a realizovaných aktivít mestskej časti za účelom kvalitnej a pozitívnej prezentácie obyvateľom 
  • spolupráca s orgánmi štátnej správy, samosprávy, medzinárodnými organizáciami, partnerskými mestami, spolkami a združeniami so sídlom v obci pri rozvoji aktivít mestskej časti 

Viac informácii o pozícii si môžete prečítať na stránke https://www.raca.sk/referent-komunikacie/.  Motivačný list spolu s profesijným životopisom zasielajte elektronickou poštou na anka.laslopova@raca.sk alebo ich doručte poštou, prípadne osobne na adresu Mestská časť Bratislava-Rača, Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35.

Zdroj: MČ Rača