Rača začala obstarávanie kompletnej rekonštrukcie základnej školy Plickova

1755

V Rači začali verejné obstarávanie na zhotoviteľa kompletnej rekonštrukcie základnej školy Plickova, kde bude 25 tried, 10 učební, jedáleň, kuchyňa, telocvične a príslušná infraštruktúra.

Základná škola na Plickovej sa nachádza v dotyku s pôvodnou obcou, teda v centrálnej časti Rače neďaleko Barónky. Ide o klasickú typovú stavbu z obdobia socializmu, už v 90-tych rokoch 20. storočia sa však objavili výraznejšie náznaky chátrania v súvislosti so zatekaním strechy. Škola bola v roku 2007 vyradená zo siete škôl kvôli. V posledných rokoch sa dramaticky zmenila veková štruktúra obyvateľov a demografická prognóza Rače ukázala vysoký nárast potreby tried základných škôl.

Rača požiadala hlavné mesto o zverenie budovy bývalej základnej školy na Plickovej. To poslanci odsúhlasili a vrátili zničený objekt školy do správy Rače za účelom vybudovania základnej školy a to s podmienkou, že do 5 rokov bude škola otvorená.

Mestská časť vypracovala kompletnú projektovú dokumentáciu na obnovu školy vrátane kuchyne, jedálne a telocviční. Celý proces obstarávania projektovej dokumentácie a hlavné projekčné práce prebiehali počas najväčších obmedzení koronakrízy. Projektovú dokumentáciu a architektonický návrh na komplexnú obnovu školy vypracoval ateliér Pantograph. Projekt získal stavebné povolenie v júni 2020.

Rekonštrukcia budovy musí byť ukončená a škola v prevádzke najneskôr v roku 2025. V prípade úspešného priebehu verejného obstarávania by však mohla byť nová podoba základnej školy Plickova realitou už skôr, azda už v roku 2023.

Foto: Michal Drotován