Mestský bazár pokračuje. Posuňte ďalej to, čo nepotrebujete

780

Hromadia sa vám doma veci, ktoré nepoužívate? Nevyhadzujte ich, nechajte veci kolovať! Nepotrebné, ale ešte využiteľné veci môžete priniesť na Centrálu OLO, na Ivanskú cestu 22 v stredu od 12:00 do 18:00, v piatok a v sobotu od 8:00 do 18:00.

Čo môžete priniesť? Napríklad nečalúnený nábytok, kuchynské potreby, športovú výbavu, hudobné nástroje, staré knihy či CD, DVD a pod. „Následne sa 26. – 27. júna 2021 od 10:00 do 18:00 stretneme v areáli Komunálneho podniku na Bazovej 8 na veľkom Mestskom bazári, kde si tieto jedinečné kúsky budeme môcť zakúpiť za symbolické ceny,“ približuje mesto.

Vyzbierané financie budú vedené na transparentom účte a budú použité na budovanie stabilného Bratislavského centra opätovného použitia, ktoré bude trvalo napomáhať udržateľnosti v Bratislave. V minulom roku sa podarilo vyzbierať 16-tisíc jedinečných kúskov, vďaka ktorým Bratislava ušetrila 4,5 ton odpadu.

Nechajte veci kolovať! Spravíte tak niekomu radosť, potešíte planétu a ešte si aj trochu upracete. Viac sa dozviete na https://www.olo.sk/kolo.

Zdroj: Bratislava-hlavné mesto SR