Migračné informačné centrum poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu pre cudzincov

1366

Migračné informačné centrum Medzinárodnej organizácie pre migráciu poskytuje bezplatné právne poradenstvo a asistenciu pre cudzincov z krajín mimo EÚ (štátnych príslušníkov tretích krajín) v slovenskom alebo anglickom jazyku v oblastiach pobytu, dobrovoľného návratu do krajín pôvodu, zamestnania, podnikania, zlúčenia rodiny, bývania, sociálneho zabezpečenia, zdravotnej starostlivosti a zdravotného poistenia, vzdelávania, štátneho občianstva a iných oblastiach života a pobytu cudzincov na Slovensku. Pracovníci IOM tieto služby momentálne poskytujú aj priamo na slovensko-ukrajinskom hranici.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke https://www.mic.iom.sk/sk/.

Kontakt:

Bratislava

PON – PIA: od 9,00 do 12,00 a od 13,00 do 17,00

Tel.č.: 0850 211 478 (zvýhodnené číslo z územia SR) +421 2 5263 0023;

Email: mic@iom.int

 

Letáky na stiahnutie

Zdroj: mic.iom.sk