Mimoriadne opatrenia v doprave

3428

Ministerstvo dopravy a výstavby SR zaviedlo sprísnené opatrenia týkajúce sa najmä medzinárodnej osobnej železničnej, autobusovej, leteckej a vodnej dopravy. Platia od piatku 13. marca 2020 od 7:00 hod.

Železničná doprava

Medzinárodné vlaky nebudú od piatku 13.3. 7:00 hod premávať. Vnútroštátna osobná železničná doprava bude od soboty, 14. marca 2020 premávať každý deň podľa grafikonu zodpovedajúcemu sobote. ZSSK pokračuje v pravidelnej dezinfekcii vozňov. Rovnako ŽSR dezinfikuje priestory staníc.

Autobusová doprava

Rovnako ani medzinárodné autobusové spoje nesmú premávať zo Slovenska, ani smerom na Slovensko od piatku 13.3., 7:00 hod.

Kamiónová preprava tovaru

Nákladná preprava je povolená ako na vnútroštátnych, tak aj medzinárodných trasách s cieľom zabezpečiť zásobovanie. Vodiči kamiónov musia byť vybavení ochrannými pomôckami.

Lodná doprava

Osobné výletné lode nesmú na Slovensku od piatku 13.3., 7:00 hod pristavovať. Preplávať územím bez zastavenia môžu.

Letecká doprava

Medzinárodná letecká osobná doprava bude zastavená na základe uznesenia Vlády SR, ktorá musí schváliť takéto zastavenie letov z dôvodu medzinárodnej koordinácie.

Pošta

Slovenská pošta funguje v obmedzenom režime, podľa potreby upravuje otváracie hodiny. Pobočky podliehajú pravidelnej dezinfekcii.