Minister školstva Gröhling: Školský rok spoločne zvládneme, na prvom mieste je zdravie

32664

Novým ministrom školstva, vedy, výskumu a športu sa stal Branislav Gröhling. Doteraz pôsobil ako poslanec NR SR a poradca predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu. Prečítajte si exkluzívny rozhovor pre BratislavskyKraj.sk.

Ako by ste stručne charakterizovali stav školstva na Slovensku?

Klasicky by asi každý hovoril, že máme nedostatky, školstvo zanedbávali vlády, boli tu kauzy… Ale mne sa nechce kritizovať. Pozerám sa dopredu a vidím aj pozitívne veci. Mnohí meníme školstvo zdola. A to je dobré, lebo takto viete nájsť v praxi veľa dobrých príkladov. Či už školstvo zlepšujú proaktívne zriaďovatelia, ako sme to robili my na Bratislavskej župe, alebo aktívni a motivovaní učitelia a riaditelia, ktorí sa snažia modernizovať vzdelávanie, inovovať ho a posúvať vpred. Takže namiesto kritiky poviem, že na Slovensku máme aj veľa príkladov dobrej praxe, veľa dobrých iniciatív aj kvalitných škôl. Od nich sa môžeme inšpirovať a šíriť dobré skúsenosti ďalej.

Budú sa posúvať termíny prijímačiek či maturít?

Aj táto téma je na stole. Teraz rozhoduje to, ako sa vyvinie situácia a čo povie krízový štáb. Každopádne, chcem učiteľov aj maturantov upokojiť. Všetko toto budeme riešiť a budeme včas informovať. Ak by sa posunuli maturity a malo by to ovplyvniť prijímačky, chcem komunikovať so Slovenskou rektorskou konferenciou, aby sme to vyriešili. Rovnako mnohí maturanti idú študovať do zahraničia a preto oslovím v tejto veci aj komisárku EÚ pre vzdelávanie, aby apelovala na univerzity v EÚ, nech zohľadnia túto situáciu a prípadne umožnia prijímačky aj neskôr. Budem robiť všetko preto, aby, ak aj budú nejaké zmeny, prebehol školský rok čo najhladšie a bez problémov.

Čo budú Vaše prvé rozhodnutia v úrade?

V prvom rade zasadne krízový štáb a budeme riešiť vzniknutú situáciu. V spolupráci s viacerými organizáciami v školstve vznikol portál učíme na diaľku, ktorý je určený pre rodičom, učiteľom, školám aj žiakom. Nájdu tam všeobecné informácie pre školy a rodičov, informácie k zápisom na materské, základné aj stredné školy. Ďalej tam zverejníme pokyny k pracovnoprávnym otázkam pre školy. A hlavne budú na portáli podklady k výučbe online. Všetky digitálne materiály, online hodiny, platfromy a aplikácie, ktoré môžu učitelia využiť, budú pre nich na jednom mieste. A samozrejme budeme riešiť spomínané termíny maturít, prijímačiek či zápisov na školy na základe odporúčania ústredného krízového štábu.

Máte pred sebou štyri roky. Ak by ste mali pomenovať tri najdôležitejšie reformy, ktoré by po Vás mali ostať, ktoré by to boli?

Mojou hlavnou prioritou je skvalitniť vzdelávanie na Slovensku, sfunkčniť rezort, aby bol nápomocný pre školy aj učiteľov a začať riešiť dlho odkladané problémy školstva. Ale najprv treba začať s rozumným hospodárením. Keď uplynie stav núdze, urobím to, čo sme urobili aj na Bratislavskej župe. Teda sa pozrieme na výdavky a dobre si rozmyslíme, kam peniaze v rezorte investujeme. Na župe sme spravili revíziu výdavkov a presmerovali peniaze tam, kde ich bolo treba – do škôl. Na ministerstve sú takýmto príkladom viaceré priamo riadené organizácie. 

Ďalej sa zameriam na otvorenie učebnicového trhu a dofinancovanie chýbajúcich učebníc. Ide o dlhodobý a neriešený problém, učebnice často chýbajú, sú nekvalitné a to samozrejme komplikuje vzdelávanie na školách. Ďalej chcem, aby sme čerpanie eurofondov nastavili tak, aby boli využité pre školy, na asistentov alebo na iné výdavky. A samozrejme začneme so sledovaním uplatnenia absolventov. To sú plány v strednodobom horizonte, ako prvú vec však budeme riešiť koronavírus.

Ako hodnotíte úroveň vysokého školstva? Na Slovensku je takmer 40 vysokých škôl? Nie je to príliš veľa? Nebola by potrebná istá racionalizácia aj v tomto sektore?

Máme tu aj kvalitné školy, ale tú úroveň vnímame asi všetci. Pri vysokom počte sa robí skôr nábor než výber. Dôležité je odlíšiť kvalitu od nekvality. Samozrejme na to je dôsledná akreditácia a prísne požiadavky na kvalitu. Ďalším spôsobom je aj robiť pravidelný ranking škôl alebo zverejňovanie toho, ako sa absolventi uplatnia. Keď som na diskusii so študentmi hovoril o vysokých školách, zaujímalo ich, čo im daná škola do života ponúkne, akú perspektívu budú mať. Takéto údaje by mali mladí ľudia mať k dispozícii, keď si vyberajú vysokú školu, aby sa mohli informovane rozhodnúť a aby sme ich podporili vo výbere dobrej školy.

Minister Branislav Gröhling a bratislavský župan Juraj Droba

Dva roky ste boli poradcom bratislavského župana Juraja Drobu pre oblasť školstva. Čo všetko sa Vám podarilo a ako sa tieto výsledky dajú pretaviť na celoslovenskú úroveň?

V Bratislavskom kraji sme za 2 roky spolu s Jurajom Drobom spravili množstvo opatrení v školstve. Začali sme preplácať krúžky, zvýšili sme platy začínajúcim učiteľom, preplácame jazykové vzdelávanie učiteľom, otvárame moderné odbory či pomáhame školám čerpať fondy a projekty. Viaceré z nich by sa dali zaviesť v iných krajoch, na celoštátnej úrovni fungujú trochu odlišné mechanizmy. Hlavná vec, ktorá sa nám osvedčila, je princíp toho, že najprv je dôležité spraviť si revíziu výdavkov a porozmýšľať, ako možno čo najefektívnejšie investovať peniaze. V kraji sme robili s rovnakým rozpočtom ako predošlé vedenie, iba sme peniaze rozumnejšie investovali. Tak isto by sa malo hospodáriť aj na ministerstve školstva a v podstate v celom štáte.

Nastupujete do úradu v čase núdzového stavu kvôli koronavírusu. Už máte predstavu, či bude vyučovanie na školách prerušené aj dlhšie ako do konca budúceho týždňa?

Všetko závisí od toho, ako sa vyvinie situácia a ako rozhodne krízový štáb. Sme pripravení na všetky varianty. Hlavne chcem všetkých rodičov aj učiteľov upokojiť, aby sa neobávali. Školský rok spoločne zvládneme, hoci s pár prekážkami. Teraz budem robiť všetko pre to, aby sme ochránili zdravie žiakov, učiteľov aj rodičov, dokončili školský rok a umožnili žiakom prejsť do ďalšieho ročníka, respektíve na stredné a vysoké školy.

Branislav Gröhling: „Mojou hlavnou prioritou je skvalitniť vzdelávanie na Slovensku, sfunkčniť rezort, aby bol nápomocný pre školy aj učiteľov a začať riešiť dlho odkladané problémy školstva.“
Novou štátnou tajomníčkou na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu sa stala Monika Filipová.