Ministerstvo dopravy chystá rekonštrukciu Lamačského tunela

1978

Je to potvrdené! Ministerstvo dopravy a výstavby SR pripravuje vyzvanie na predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre Železnice Slovenskej republiky ŽSR na rekonštrukciu Lamačského tunela č.2.

Financovať ho bude  s podporou fondov EÚ, indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na toto vyzvanie zo zdroja Európskej únie je 4 170 984 eur. Pri železničnej ceste z bratislavskej hlavnej stanice smerom na Malacky a Českú republiku vlaky hneď na začiatku jazdy prechádzajú cez tunel.

„Milovníci železničnej dopravy určite vedia, že hovoríme o tzv. Lamačskom tuneli, respektíve tuneloch. Sú totiž dva. Lamačský tunel č.1 (starý tunel) bol prvý železničný tunel na Slovensku a v celom bývalom Uhorsku a jeden z najdlhších železničných tunelov svojej doby,“ približuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR na sociálnej sieti.

Stavať sa začal v roku 1844, v súvislosti s výstavbou trate Bratislava-Viedeň. Otvorený bol v roku 1848. Do roku 2008 nebol elektrifikovaný, vlaky ním do hlavnej stanice prichádzali zotrvačnosťou a s využitím sklonu trate. Lamačský tunel č.II (nový tunel) sa začal raziť v roku 1900 a dokončený bol v roku 1902. Jeho dĺžka je 595,61 m. Tento tunel je potrebné zrekonštruovať vzhľadom na rozrušené horninové nadložie tunela a tiež postupné dožívanie izolačných materiálov použitých pri výstavbe. Nepriaznivý vplyv poveternostných podmienok sa okamžite prejavuje v značnom zavodnení obmurovky ostenia tunela. Silné zavodnenie spôsobuje ďalšie poruchy, ktoré vplývajú na tunelové ostenie a jeho stabilitu.

Zdroj: Ministerstvo dopravy a výstavby SR