Ministerstvo obrany pripravuje rekonštrukciu na letisku Kuchyňa, vyhlásilo verejné obstarávanie

2026

Ministerstvo obrany SR hľadá zhotoviteľa realizačných stavebných prác na rekonštrukciu prevádzkových plôch na letisku Kuchyňa. Predpokladaná hodnota zákazky je 4,13 milióna eur bez DPH, ponuky možno predkladať do 3. augusta. Vyplýva to z oznámenia zverejneného vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

„Po úspešnom ukončení procesu verejného obstarávania a uzatvorení zmluvy o dielo bude možné začať s rekonštrukčnými prácami, ktoré budú závislé od klimatických podmienok,“ načrtla hovorkyňa Ministerstva obrany SR Martina Kovaľ Kakaščíková. Prevádzkové plochy by mali zrekonštruovať do troch mesiacov od odovzdania a prevzatia staveniska.

Projekt rekonštrukcie a rozšírenia prevádzkových plôch letiska Kuchyňa odsúhlasila vláda v máji 2020. Ako vtedy priblížil minister obrany Jaroslav Naď, techniku z letiska Sliač počas rekonštrukcie presunú do Kuchyne, preto je potrebná nevyhnutná oprava tunajšieho letiska.

Stavba má pozostávať z troch častí. Prevádzkovú plochu plánujú zrekonštruovať a rozšíriť o 20 metrov. Dostavať sa má tiež dažďová kanalizácia, čiže odvodňovanie plochy. Súčasťou projektu je aj vybudovanie verejného osvetlenia.

V ďalších rokoch sa majú na letisku Kuchyňa realizovať aj ďalšie projekty, napríklad vybudovanie záchytného lanového zariadenia BAK, výstavba hangáru ľahkej konštrukcie či vybudovanie spojovacej dráhy ECHO 2.

Zdroj: TASR