Ministerstvo školstva pripravuje novelu zákona o športe

1321

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začalo pracovať na novele zákona o športe, ktorá má zásadne zjednodušiť administratívu a byrokraciu športových organizácií, ktorú im predpisuje súčasná legislatíva. Zároveň by mala zvýšiť prehľadnosť a zrozumiteľnosť právnej úpravy športu, odstrániť také nástroje regulácie, ktoré sa v praxi neosvedčili a priniesť viac slobody do športového sektora výmenou za zachovanie a upevnenie transparentnosti.

Návrh zákona ďalej predpokladá oddelenie rekreačného športu od súťažného športu. To znamená, že malí poskytovatelia služieb v športe nebudú zaťažení množstvom povinností, ktoré teraz majú všetky športové subjekty bez rozdielu – tie, ktoré sú prijímateľom veľkých finančných čiastok z verejných zdrojov, ale aj tie, ktoré nedostávajú žiadne.

Ministerstvo chce pripraviť návrh zákona kvalitne a zodpovedne, a preto ešte v prípravnej fáze bude zbierať podnety k riešeniam jednotlivých problémov a názory. Z toho dôvodu bola zriadená e-mailová adresa podnety@zakonosporte.sk, na ktorú športové subjekty, ale aj verejnosť môžu zasielať svoje podnety.

Zdroj: minedu