Ministerstvo školstva spustilo formulár na komunikáciu s riaditeľmi škôl

1814

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu spustilo novú platformu COVID – školský semafor na získavanie informácií od riaditeľov škôl a školských zariadení o vývoji epidemiologickej situácie. Informácie pomôžu rezortným odborníkom reagovať na potreby škôl a aktualizovať protiepidemické opatrenia a odporúčania.  

Školy postupujú pri zvládaní druhej vlny nového koronavírusu v novom školskom roku na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a jeho regionálnych pobočiek a tiež odporúčaní protiepidemických manuálov ministerstva školstva. Medzi nástroje, ktoré majú pomôcť krajine lepšie zvládnuť boj proti šíreniu ochorenia COVID-19, rezort zaradil aj priamu informačnú linku medzi školami a ministerstvom školstva COVID – školský semafor.  

 „Vytvorili sme samostatný portál, kde môžu riaditelia nahlasovať, v akom štádiu sa momentálne nachádzajú, aby sme mali každý deň aktuálne informácie a aby boli informovaní aj riaditelia,“ uviedol minister školstva Branislav Gröhling. Formulár je zverejnený na webstránke covid2021.iedu.sk.  

Rezort školstva uviedol, že informačný portál je určený pre riaditeľov materských, základných i stredných škôl. Má podobu formulára, ktorý obsahuje otázky na rôzne možnosti vývoja epidemiologickej situácie na škole. Vedenie školy bude touto cestou informovať rezortných odborníkov o udelení „riaditeľského voľna“ triede alebo celej škole z dôvodu podozrenia na ochorenie COVID-19, uzavretí triedy alebo školy na základe rozhodnutia regionálneho ÚVZ, návrate jednej alebo viacerých tried späť do školy a začiatku i konci domácej izolácie zamestnancov z dôvodu podozrenia, respektíve ochorenia na COVID-19.  

Školy zasielajú len aktuálne údaje k príslušnému dňu, v ktorom nastala nejaká zmena. „Bezprostredné a rýchle údaje umožnia rezortu školstva okrem iného promptne reagovať na situáciu na školách a primerane aktualizovať zavedené bezpečnostné opatrenia a odporúčania,“ uzavrelo ministerstvo školstva. 

Zdroj: TASR