Ministerstvo školstva vydalo ďalšie usmernenie k šíreniu koronavírusu

6591

V utorok 10. marca prijal Ústredný krízový štáb ďalšie opatrenia a zákazy. V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID – 19 vydáva Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu SR Usmernenie č. 3 šíreniu koronavírusu pre školy, školské zariadenia, zamestnancov rezortu školstva a športové zväzy v tomto znení:

S okamžitou platnosťou sa rušia a zakazujú:

1.Všetky zájazdy, exkurzie a študijné pobyty žiakov, študentov a učiteľov do zahraničia

2.Všetky lyžiarske zájazdy, školské výlety, školy v prírode

3.Návštevy študentov zo zahraničia

4.Všetky športové podujatia

Dôrazne sa neodporúča cestovať do krajín, kde sa koronavírus objavil – hlavne do Talianska.

Bratislavská župa má preventívne sprísnené opatrenia a kvôli koronavírusu preventívne prerušil vyučovanie na stredných školách do piatku 13.marca. Naďalej pretrváva zákaz návštev zariadení sociálnych služieb a neodporúča navštevovať kultúrne podujatia.

Treba dbať o svoje zdravie a zdravie všetkých okolo Vás a preto , pokiaľ ste sa vrátili z oblastí kde sa koronavírus objavil zvážte v rámci celospoločenského záujmu 14 dňovú domácu izoláciu.

Usmernenie MŠVVŠ SR č. 3 k šíreniu koronavírusu