Modernizácia Karlovesko-dúbravskej radiály má byť ukončená až v roku 2026

1660

Mesto požiadalo o predĺženie termínu výstavby. Hlavné mesto SR Bratislava požiadalo v januári 2021 Bratislavský samosprávny kraj o zmenu stavby pred dokončením pre projekt modernizácie Karlovesko-Dúbravskej električkovej radiály. Dôvodom žiadosti je predĺženie lehoty výstavby do 30. júna 2026. Pôvodný, už predĺžený, termín výstavby bol pritom do 13. júna 2021, do ktorého boli zatiaľ predĺžené aj predčasné povolenia na užívanie zmodernizovanej radiály.

Mesto zdôvodňuje svoju žiadosť potrebou majetkoprávneho vysporiadania v podobe zriaďovania vecných bremien a tiež dôsledným splnením podmienok uložených stavebným povolením. Žiadosť však nešpecifikuje, o ktoré konkrétne podmienky ide.

Hoci je už samostná električková trať nejaký čas v prevádzke, mnohé objekty stavby stále nie sú dokončené. Ich dokončenie sa očakáva v prvej polovici tohto roka.

Zdroj: imhd.sk