Modernizáciu Karlovesko-dúbravskej radiály zaplatia z eurofondov

1279

Obnova Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály v Bratislave bude zaplatená z eurofondov. Z európskych peňazí sa bude stavať aj stavba električkovej trate v Petržalke.

Minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal podpísal zmluvu o nenávratný finančný príspevok na projekt modernizácie električkovej trate. Zmluvu podpísal po stretnutí s primátorom Bratislavy, Matúšom Vallom, kde preberali viaceré dopravné a stavebné projekty v našom hlavnom meste.

Celkové oprávnené výdavky na projekt obnovy Karlovesko-dúbravskej radiály z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra predstavujú 66.205.040 eur.

V rámci modernizácie Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály sa doteraz realizovali dve etapy a to od zastávky Molecova po obratisko Kútiky a od obratiska po Záluhy.

Rekonštrukcia sa začala 22. júna 2019. Od 19. decembra začali električky premávať do Karlovej Vsi po obratisko Kútiky. 22. februára bola spustená premávka električiek až do mestskej časti Dúbravka. Od mája je naplánovaná najťažšia etapa modernizácie a to pre najdlhší a najhlavnejší úsek trate od tunela po Molecovu, ktorá má trvať do septembra 2020.