Modernizácia materiálno-technického vybavenia v zariadení opatrovateľskej služby Jeseň života Záhorská Ves

707

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Modernizácia materiálno-technického vybavenia v zariadení opatrovateľskej služby Jeseň života – modernizácia kuchyne s obývačkou.

Projekt financovaný z externých zdrojov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Okres: Malacky

Obec: Záhorská Ves

Celkové výdavky projektu: 20 844 €

Nová kuchyňa v zariadení Jeseň života
Nový nábytok v zariadení Jeseň života