Od stredy 29.5. štartuje revitalizácia cesty Kostolište – Záhorská Ves

1855
Od stredy štartuje revitalizácia cesty Kostolište – Záhorská Ves
Od stredy štartuje revitalizácia cesty Kostolište – Záhorská Ves

Na Záhorí začína od stredy 29.5.2024 Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja s revitalizáciou cesty II/503 Kostolište – Záhorská Ves. Cieľom je oprava vozovky z dôvodu neúnosného podložia predovšetkým v extraviláne obce Záhorská Ves smerom na Suchohrad, kde sa bude aplikovať technológia recyklácie za studena.

Na základe stanovenej technológie príde k celkovej uzávere tohto úseku, čo si vyžiada obchádzku. Tá bude vyznačená zvislým dopravným značením. Úplná uzávera zníži celkovú dĺžku realizácie v danom úseku a to z 30 dní čiastočných uzáver na 14 dní úplnej uzávery. Práce sa uskutočnia podľa podmienok počas letných prázdnin. Doprava v ostatných úsekoch bude striedavo riadená v jednom jazdnom pruhu, preto žiadame vodičov o zvýšenú pozornosť, rešpektovanie dočasného dopravného značenia, ako aj pokynov realizátora a trpezlivosť pri prejazde danými úsekmi cesty.

Ostatné práce sa budú realizovať v extraviláne a to úpravou cestného telesa zrezaním a úpravou krajníc, frézovaním celého profilu, ako aj realizovaním novej asfaltovej obrusnej vrstvy.

V intraviláne bude úprava cestného telesa pozostávať predovšetkým zo zrezania krajníc, úpravy poškodených častí vozovky spôsobené samotnou revitalizáciou (ako sú obrubníky, odvodňovacie žľaby, či prídlažba), frézovania celého profilu a aj z realizácie celkovej asfaltovej skladby vozovky.

Revitalizácia bude zároveň v maximálnej možnej miere rešpektovať stávajúce sklonové pomery komunikácie. Celkovo by práce by mali trvať cca osem mesiacov, nakoľko si technológia recyklácia za studena vyžaduje aj technologickú prestávku.