Takmer dvojkilometrový úsek cesty Plavecký Mikuláš a hranica kraja je už zrekonštruovaný

318

Od začiatku apríla sa realizovali revitalizačné práce na ceste II/501 Plavecký Mikuláš – hranica Bratislavského a Trnavského samosprávneho kraja. Po dvoch mesiacoch je rekonštrukcia ukončená a vodiči môžu týmto úsek prechádzať bez obmedzení. Práce realizoval správca župných komunikácií Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v spolupráci so spoločnosťou Eurovia SK, a. s.

„Cieľom revitalizácie úseku bolo zlepšenie jeho stavebno-technického stavu. Cesta má aktuálne vylepšené parametre. Zvýšili sme únosnosť podložia na vnútorných oblúkoch a vymenili sme asfaltové vrstvy vozovky. Celkové náklady dosiahli takmer 500 000 eur. Za celý čas, čo sme rozbehli komplexné rekonštrukcie v každom okrese kraja vo vlastnej réžii, a to od roku 2021, sme už opravili viac ako štvrtinu všetkých našich župných ciest. Naším cieľom je opraviť všetky komunikácie II. a III. triedy,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba. 

Revitalizácia krytu vozovky prebiehala odfrézovaním nevyhovujúcich asfaltobetónových vrstiev vozovky, lokálnym spevnením krajníc v dvoch vrstvách a uzavretím vrchného matraca cementom stmelenou vrstvou v hrúbke 100 mm. Ďalej nasledovalo prekrytie pozdĺžneho styku pôvodnej konštrukcie vozovky a zrealizovaného spevnenia vnútorných oblúkov geomrežou s presahom minimálne 500 mm na každú stranu a pokládkou nových asfaltových vrstiev v celkovej hrúbke 160 mm.

Súčasťou prác na opravenom úseku cestnej komunikácie bola aj obnova vodorovného dopravného značenia dvojzložkovým studeným plastom s balotinou.

„Napriek nepriaznivému daždivému počasiu prebehli práce na revitalizácii cesty medzi Plaveckým Mikulášom a Plaveckým Petrom bez zdržaní a dielo sme odovzdali včas. Úsek tejto cesty bol z hľadiska bezpečnosti v kritickom stave. Prepadnuté krajnice a zdeformovaný okraj vozovky komplikoval vodičom plynulý priebeh jazdy. Pri spevnení nevhodného podložia vozovky sme v niektorých úsekoch využili na zvýšenie únosnosti tzv. drôtokamenné matrace a následne sme položili na celý úsek nový asfaltový povrch. Sme radi, že vďaka rekonštrukcii sa na tomto úseku výrazne zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a cesta bude na dlhé roky slúžiť jej užívateľom,” povedal stavbyvedúci Stanislav Turlík zo závodu Bratislava EUROVIA SK, ktorý dielo realizoval.