Modra dokončuje rekonštrukciu bazéna na letnom kúpalisku

1182

Toto leto sa budete môcť v Modre okúpať v kompletne zrekonštruovanom bazéne. Kúpalisko plánuje mesto otvoriť medzi 15. až 18. júnom, podľa počasia a vydaného povolenia od hygienikov. O presnom termíne bude včas informovať.

Mestská spoločnosť Služby Modra od marca pracuje na rozsiahlej oprave bazéna. 45 rokov staré rozvody už začali prepúšťať vodu a bolo nevyhnutné ich kompletne vymeniť vrátane ďalších prác, ako napríklad odstránenie laminátového dna bazéna a pieskového podložia, vysekanie prestupov pre nové potrubia a výpuste, položenie nových výtlačných potrubí s tryskami na dno bazéna a ich zaliatie cementovým poterom, kompletné prefóliovanie bazéna či výmena prepadových potrubí medzi bazénom a strojovňou.

Vybudovanie nových potrubí s tryskami a nového povrchu bazéna realizoval víťaz verejného obstarávania spol. LM Trade, s.r.o. za 39 600 Eur s DPH. Demontáže, stavebné práce a opravy si mesto realizovalo svojpomocne a subdodávkou v celkovej hodnote takmer 10 000 Eur s DPH.

Zdroj: Mesto Modra – oficiálna stránka