Modra je opäť o kúsok bližšie k celkovej obnove mestského opevnenia

695

Tento rok sa Modre podarilo opraviť pod dohľadom pamiatkárov ďalší úsek hradieb. Zhotoviteľ úsekov v časti Kurtiny č. 5, spoločnosť Incorporated, s.r.o. domurovala vyše 23 m3 muriva a vyškárovala takmer 77 m2 hradieb. „Z rezortu kultúry sme získali dotáciu 12 tis. eur (9 tis. eur na obnovu hradieb a 3 tis. eur na architektonicko-historický výskum Hornej brány),“ priblížilo mesto na sociálnej sieti. Modra spolufinancovala projekt vo výške 1600 eur.

Spomínaný výskum Hornej brány identifikoval 8 stavebných etáp od rokov 1610 – 1613 do súčasnosti, ktoré sú dôkladne popísané na 138 stranách dokumentu. Tento podklad potrebuje mesto pre reštaurátorskú, prípravnú a kompletnú projektovú dokumentáciu obnovy tejto národnej kultúrnej pamiatky.

Obnova mestského opevnenia ako aj spracovanie architektonicko-historického výskumu Hornej brány boli realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Zdroj: Mesto Modra; Foto: Lucia Mandincová